NNIS - Nätverket Närradio i Sverige
pressrelease 2010-04-17


Yrkande med anledning av regeringens uppdrag, Ku2010/0549/MFI, till Radio- och TV-verket
att i samverkan med PTS tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio

på FM-bandet.Till Regeringen, Kulturdepartementet, Radio- och TV-verket och Post- och Telestyrelsen


Nätverket Närradion i Sverige (NNIS) välkomnar detta uppdrag.

Vi yrkar på att Radio- och TV-verket och PTS låter de som anmäler intresse definiera vad ”naturliga lokala
intresseområden” är. Ett ”naturligt lokalt intresseområde” är det område som radiostationens intressenter anser
det är.

Tidigare har Radio- och TV-verket alltid avgjort vad som är ett ”naturligt lokalt intresseområde”, fastän de inte
är de som bedriver och finansierar sändningsverksamheten.

I storstadsområden med sin tätbebyggelse så kan likväl en 1-50 watts-sändare täcka mellan 10 000-50 000
invånare. Därmed uppnår man en täckningsgrad större eller lika mycket som en sändare på 1 000-5 000 watt
ute i landsbygden gör.

Ett exempel på ett tänkbart naturligt lokalt intresseområde i Stockholm är stadsdelarna Rinkeby-Kista, där
man med en 1-10 wattsändare täcker in ca 50 000 invånare. Tänkbara radiointressenter är lokala radio
producenter t.ex. inom de olika språkgrupper som finns i detta område.

Det finns ytterligare ett otal naturliga ytterst lokala intresseområden i andra delar av Stockholm, Göteborg,
Malmö samt andra storstäder och samhällen runt om i Sverige, som går att identifiera.

Därför yrkar vi att Radio- och TV-verket och PTS tillsammans med engagerade radioentreprenörer/intressenter
identifierar lediga frekvenser för denna ytterst lokala och kommersiella radio i främst storstäderna. Även
AM-frekvenser är i högsta grad intressanta för denna verksamhet.

Frekvensutrymme finns ifall den politiska viljan finns.

Innan närradion startades kring 1979, och den kommersiella radion startades kring 1992, så presenterades
frekvensutredningar som "visade" på att det inte finns möjlighet till fler radiosändningar i storstadsområdena,
längs ”Västkusten eller i Mälardalen". Efteråt har vi erfarit att detta inte var sant, utan bara var ett politiskt
skådespel. De frekvenserna nyttjas idag av närradio och privat lokalradio.

Idag kontrolleras 99 % av den privata lokalradion av storföretagen MTG och SBS Radio. Ett sådant förhållande
är varken nyttigt för det demokratiska samhället eller för MTG eller SBS Radio. I kraft av sin dominans utplånar
dessa kreativiteten inom radiomediet sett ur de senares perspektiv (inkluderat Sveriges Radio).

NNIS yrkar därför att nya tillstånd går till andra radioproducenter än MTG, SBS Radio och Sveriges Radio.

Det är angeläget för det demokratiska statsskicket att fler röster får utrymme på radiobanden än MTG, SBS
Radio och Sveriges Radio.

Stockholm den 17 maj 2010

 

för NNIS

Ann Mari Hjorth

Ordförande

 


NNIS utredningar laddas ned från:

Utredning Närradio i Stockholm 2002 med enkätundersökning
Enkät Närradions kommersialisering 2002
Närradions kommersialisering 2003
Förändring av kretsen som kan få tillstand att bedriva närradio 2009-09-21

Regeringens uppdrag Ku2010/0549/MFI, till Radio- och TV-verket att i samverkan med PTS tillgängliggöra fler
sändningsområden för analog kommersiell radio på FM-bandet kan laddas ned från:
Regeringens uppdrag till Radio- och TV-verket och Post- och telestyrelsen

Ytterligare dokument gällande radiopolitik:
Radio Nord som politisk fråga, av Christer Hamp
Järva Västerorts Närradioförenings yttrande till Kulturdepartementet om kommersialisering 1995-05-15

Jens Zander - KTH Framtidens Radio - Ny teknik för en ny värld
Jens Zander - KTH Radio Communications System Laboratory 1999
Koncessionsavgifter Privat Lokal Radio 2008 130.620.137 SEK
Maurice Mogard vid Sveriges reserapport Radio DAB-resa Tyskland 2005
Maurice Mogard vid Sveriges reserapport DAB-ryggsacken 2005-06-21
Fp-reservationen i digitalradiokommitten 2004-01-20
Närradion STIM och upphovsrätt, Lars Klemming, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet
Forever Minus A Day - Some Theory and Empirics of Optimal Copyright - Cambridge University
Never Forever - Why Extending the Term of Protection for Sound is a Bad Idea
Lawrence Lessig - Free Culture

Nu får vi världens friaste radio - Medborgaren 2-1993 april, från Moderaternas interntidning
S-affischer stäng den fria radion - Medborgaren 2-1993 april, från Moderaternas interntidning

Lyssna till debatten inför riksdagsbeslutet 1993-02-24 om införande av privat lokalradio
Riksdagens snabbprotokoll från debatten inför riksdagsbeslutet 1993-02-24 om införande av privat lokalradio


NNIS - Nätverket Närradio i Sverige är ett ideéllt nätverk för vanliga människor, föreningsrepresentanter
och medarbetare engagerade inom närradio/lokal radio i Stockholm som slutit sig samman i denna form
för att driva gemensamma frågor av vikt för närradion, den lokala radion.

Frågor som vi bevakar och driver är att våra politiker, tjänstemän och beslutsfattare respekterar yttrandefrihet,
pluralism och mångfald i etern. Det är inte alltid en självklarhet.


För ytterligare information kontakta:

NNIS - Nätverket Närradio i Sverige

Box 3091

161 03 BROMMA
e-post: info@nnis.se
hemsida: http://www.nnis.se

eXTReMe Tracker
Creeper